Βάζοντας ηλιοπροστασία το καλοκαίρι στο αυτοκινητό σου, εκτός ότι προστατεύεις τα πλαστικά στο ταμπλώ, το διατηρείς και δροσερό!